Økonomiske nyheter

Skaleringssuksess: Outsourcing av finansielle tjenester for små og mellomstore bedrifter

Finansielle tjenester for små og mellomstore bedrifter

Finansielle tjenester spiller en avgjørende rolle for suksessen til enhver virksomhet, uavhengig av størrelsen. For små og mellomstore bedrifter (SMB) kan styring av finansdrift (finOps) være spesielt utfordrende på grunn av begrensede ressurser og kompetanse. Outsourcing har dukket opp som en effektiv løsning for å takle disse utfordringene.

I dette blogginnlegget vil vi utforske hvordan outsourcing kan hjelpe små og mellomstore bedrifter med å få bedre kontroll over sine økonomiske funksjoner og overvinne vanlige hindringer. Vi vil også diskutere utvalget av tjenester som kan outsources og fordelene ved å samarbeide med en anerkjent outsourcingleverandør som Baltic Assist.

 

Forstå SMBer: hvordan skiller de seg fra større organisasjoner?

SMB-er, eller små og mellomstore bedrifter, har en tendens til å utvise distinkte egenskaper sammenlignet med større organisasjoner. SMB er virksomheter som opererer i mindre skala sammenlignet med store selskaper. De har vanligvis færre ansatte, lavere inntekter og begrensede ressurser.

I følge Eurostat, SMB er virksomheter som sysselsetter færre enn 250 personer. Dessuten har de typisk en årlig omsetning på opptil 50 millioner euro eller en balansetotal som ikke overstiger 43 millioner euro.

Selv om de spesifikke forskjellene kan variere mellom bransjer, har fremskritt innen finansautomatisering endret landskapet betydelig. I dagens digitale tidsalder kan SMB-er effektivt administrere sine økonomiske operasjoner uten behov for flere heltidsansatte i finansavdelingen. Det er her outsourcing blir svært gunstig.

Ved å samarbeide med en outsourcingleverandør kan SMB-er få tilgang til en rekke kompetanse uten krav om å ansette heltidsansatte. Enten jobben krever 40 eller 200 timer per måned, gir outsourcing SMB-er fleksibiliteten til å engasjere fagfolk med den spesifikke ekspertisen som trengs for hver oppgave, og sikrer effektivitet og kostnadseffektivitet i deres økonomistyring.

 

Hva er utfordringene SMB står overfor?

Ettersom antallet SMB-er over hele verden fortsetter å stige, blir det å løse deres økonomiske utfordringer en prioritet. Ifølge Statista var det ca 332.99 millioner SMB-er på verdensbasis i 2021, som markerer det høyeste tallet i den angitte tidsperioden.

SMB møter ulike utfordringer i å administrere sine økonomiske operasjoner som kan påvirke alle områder av virksomheten på sikt.

For det første har små og mellomstore bedrifter en tendens til å mangle nødvendig regnskapskunnskap og kompetanse for å håndtere komplekse økonomiske oppgaver. Som et resultat kan feil i bokføring, lønnsbehandling eller skatteforberedelse oppstå, noe som fører til økonomiske avvik og potensielle juridiske problemer.

For det andre møter små og mellomstore bedrifter ofte tidsbegrensninger da de må fokusere på kjernevirksomheten. Dette gir dem begrenset tid til å vie til økonomiske oppgaver, noe som kan føre til ineffektivitet og tapte muligheter.

Til slutt er kostnadseffektivitet en betydelig bekymring for små og mellomstore bedrifter, ettersom de må allokere ressursene sine nøye for å maksimere lønnsomhet og bærekraft.

 

Samsvarsforpliktelser og skalerbarhet

Tilbake i 2019, ett år etter implementeringen av GDPR, gjennomførte EU en studie for å vurdere nivået av GDPR-overholdelse blant SMBer. Studien viste at ca 50 % av små og mellomstore bedrifter var fortsatt ikke-kompatible med GDPR forskrifter.

Når man ser på dataene, virker det bare naturlig at en av hovedfordelene ved å outsource finansielle tjenester for SMB-er er muligheten til å sikre samsvar og skalerbarhet. Overholdelse av økonomiske forskrifter og rapporteringskrav er avgjørende for at virksomheter skal unngå straffer og opprettholde sitt omdømme.

Outsourcingleverandører som spesialiserer seg på finansielle tjenester har kunnskapen og ekspertisen til å navigere i komplekse overholdelsesforpliktelser, og sikre at små og mellomstore bedrifter forblir i full overensstemmelse med relevante regelverk.

Videre er skalerbarhet en annen fordel med outsourcing. Etter hvert som små og mellomstore bedrifter vokser, krever de ofte ytterligere finansielle tjenester og ressurser for å støtte deres ekspanderende virksomhet. Ved å samarbeide med en outsourcing-leverandør kan SMB-er enkelt be om ytterligere tjenester og ressurser for å møte deres utviklende behov.

Outsourcingleverandøren kan raskt tilpasse og allokere nødvendig kompetanse og personell, slik at SMB kan fokusere på kjernekompetansen og vekststrategiene.

 

Utover bokføring: merverdien av økonomikontrolltjenester

Mens regnskaps- og bokføringstjenester er grunnleggende aspekter ved økonomisk styring, kan SMB-er dra stor nytte av outsourcede økonomikontrolltjenester.

Økonomisk kontroll går utover å gi nøyaktige økonomiske rapporter; den tilbyr verdifull innsikt og analyse for å hjelpe bedrifter med å ta informerte beslutninger. Ved å engasjere en økonomisk kontrolltjeneste, får SMB bedre kontroll over budsjettkontroll, overholdelse og kontantstrømstyring. Dette er viktige komponenter i den daglige forretningsdriften som bidrar til den generelle økonomiske helsen og stabiliteten til en organisasjon.

Finanskontrollører sikrer ikke bare nøyaktigheten av økonomiske data, men analyserer også tallene, identifiserer avvik og gir anbefalinger for forbedringer. De fungerer som pålitelige rådgivere, utfordrer kundens forutsetninger og tilbyr verdifull innsikt for å optimalisere økonomisk ytelse.

Ved å utnytte tjenester for finansiell kontroll kan SMB-er ta informerte beslutninger, redusere risikoer og forbedre sine overordnede finansielle strategier.

 

Avanserte automatiseringsløsninger og finansiell programvare

Baltic Assist, som en skreddersydd leverandør av outsourcingløsninger, anerkjenner viktigheten av avanserte automatiseringsløsninger og programvare for å effektivisere økonomiske arbeidsflyter.

Ved å utnytte banebrytende teknologi, optimaliserer Baltic Assist økonomiske prosesser og forbedrer effektiviteten for SMB. Deres erfarne team evaluerer kundens eksisterende tekniske oppsett og foreslår ytterligere programvarealternativer som er tilpasset kundens spesifikke behov.

Gjennom automatisering kan manuelle oppgaver elimineres eller forenkles, noe som reduserer risikoen for feil og sparer verdifull tid. Effektive regnskapssystemer sikrer nøyaktighet, forbedrer datasikkerheten og muliggjør finansiell rapportering i sanntid.

Ved å stole på sin virksomhet til førsteklasses regnskapssystemer, kan SMB-er fokusere på kjernevirksomheten, vel vitende om at deres økonomiske funksjoner håndteres med presisjon og pålitelighet.

 

Hvilke områder egner seg for enkel og sikker outsourcing?

De fleste økonomiske funksjoner innenfor en SMB kan outsources effektivt og uten vesentlig risiko. Outsourcing tilbydere som Baltic Assist tilby et bredt spekter av tjenester som enkelt kan delegeres. Disse tjenestene inkluderer:

  • regnskap,
  • lønnsbehandling,
  • skatteforberedelse,
  • budsjettering og prognoser,
  • revisjonsstøtte,
  • og CFO-kunnskap.

Ved å sette ut regnskapsoppgaver kan små og mellomstore bedrifter sikre nøyaktige og oppdaterte økonomiske poster. Lønnstjenester kan håndtere komplekse beregninger og sikre etterlevelse av arbeidsforholdsregler. Skatteforberedende tjenester sikrer rettidig og nøyaktig innlevering, og hjelper SMBer med å unngå straffer og juridiske komplikasjoner. Budsjett- og prognosetjenester gir innsikt for informert beslutningstaking, mens revisjonsstøtte sikrer en jevn revisjonsprosess. Virtuelle CFO-tjenester kan bringe finansiell ekspertise og strategisk veiledning på høyt nivå til SMBer, uten kostnadene for en heltids CFO.

 

Bunnlinjen

For SMB-er i Europa utgjør finansielle tjenester og kontroll unike utfordringer på grunn av begrensede ressurser og ekspertise. Imidlertid kan outsourcing av økonomiske funksjoner være en kraftig løsning for å overvinne disse hindringene.

Ved å samarbeide med en outsourcingleverandør som Baltic Assist, kan små og mellomstore bedrifter dra nytte av en rekke skreddersydde outsourcingsløsninger. Fra regnskap og bokføring til lønnstjenester, skatteforberedelse og virtuell CFO-støtte, outsourcing gjør det mulig for små og mellomstore bedrifter å få bedre kontroll over sine økonomiske operasjoner, sikre overholdelse og oppnå skalerbarhet.