Etterlevelseskonsulenter

Etterlevelseskonsulenter tilbyr spesialiserte tjenester for å hjelpe bedrifter med å oppfylle lovkrav og juridiske forpliktelser. De kan bistå selskaper med risikovurderinger, utvikling av retningslinjer og prosedyrer, opplæring og løpende overvåking og rapportering.
Ved å samarbeide med en samsvarskonsulent kan selskaper redusere samsvarsrisikoen, unngå bøter og søksmål og forbedre omdømmet sitt hos kunder og interessenter. Konsulenter kan også hjelpe bedrifter med å holde seg oppdatert på endringer i regelverket og sikre at samsvarsprogrammene deres er effektive og virkningsfulle.

               
Felles fokusområder
Bistå selskaper med å utvikle og implementere retningslinjer og prosedyrer for å sikre samsvar med juridiske og regulatoriske krav.
Konsulenter kan gi opplæring til ansatte og ledelse om etterlevelsesrelaterte emner, inkludert antikorrupsjon, personvern og miljøbestemmelser.
Hjelpe bedrifter med å holde seg oppdatert på endringer i regelverket og sikre at samsvarsprogrammene deres er i tråd med gjeldende lovkrav.
Gjennomføre undersøkelser og revisjoner for å vurdere samsvar med juridiske og regulatoriske krav og identifisere områder for forbedring.
Få en løsning for prosjektet ditt!
La oss ta en prat!
Rådgivning i fire trinn
Situasjonsanalyse
Kritisk vurdering av de interne og eksterne spørsmålene rundt en organisasjon som gjennomføres på grunn av et nytt prosjekt eller en ny oppgave.
Hypotese
Søke en hypotesedrevet tilnærming til problemet og forsøke å overvinne det mens man fokuserer på den beste antagelsen.
Gjennomføring
Strategisk implementering bruker en designtilnærming og bedriftsmodeller for å bygge en arbeidsstyrke som er kompatibel med planen.
Verifisering
Verifisering av nødvendige handlingstrinn formulert av teamet for å ferdigstille riktig tilnærming.