Administrasjon av fondet

Våre fondsadministrasjonstjenester omfatter et bredt spekter av funksjoner som støtter den operasjonelle og finansielle forvaltningen av
finansielle forvaltningen av investeringsfond. Vi tar hensyn til investeringsfond, for eksempel verdipapirfond, hedgefond
fond, hedgefond, private equity-fond og andre typer kollektive investeringsenheter. Disse
Disse tjenestene er vanligvis satt ut til tredjepartsleverandører, såkalte fondsadministratorer.

   

Våre fondsadministrasjonstjenester omfatter et bredt spekter av funksjoner som støtter den operasjonelle og finansielle forvaltningen av
finansielle forvaltningen av investeringsfond. Vi tar hensyn til investeringsfond, for eksempel verdipapirfond, hedgefond
fond, hedgefond, private equity-fond og andre typer kollektive investeringsenheter. Disse
Disse tjenestene er vanligvis satt ut til tredjepartsleverandører, såkalte fondsadministratorer.

Kompetanse
Dette innebærer å føre nøyaktige og oppdaterte regnskaper for fondet, inkludert beregning av netto aktivaverdi (NAV), utarbeidelse av regnskaper og resultatrapportering.
Våre fondsadministratorer tar seg av investorintroduksjon, fører investorregister, behandler tegninger og innløsninger, beregner investorallokeringer og distribuerer periodiske oversikter.
Våre fondsadministratorer bidrar til å sikre at ulike regulatoriske krav overholdes, for eksempel ved å sende inn lovpålagte rapporter, overvåke investeringsrestriksjoner og holde seg oppdatert på endringer i regelverket.
Dette omfatter håndtering av investortransaksjoner, vedlikehold av aksjonærregisteret, behandling av utbytte- og utdelingsbetalinger og håndtering av investorhenvendelser.
Våre fondsadministratorer genererer og distribuerer rapporter til fondsforvaltere, investorer og tilsynsmyndigheter. Disse rapportene kan omfatte regnskaper, porteføljevurderingsrapporter, resultatanalyser og myndighetsrapporter.
Dette innebærer å føre tilsyn med den daglige driften av fondet, for eksempel bekreftelse og oppgjør av handler, behandling av selskapshendelser, håndtering av sikkerheter og avstemminger.
Våre fondsadministratorer leverer teknologiplattformer og infrastruktur som støtter effektiv fondsdrift, inkludert porteføljeregnskapssystemer, investorportaler og sikker datalagring.
Våre administratorer hjelper til med å overvåke at fondene overholder investeringsretningslinjer, myndighetskrav og interne retningslinjer gjennom regelmessige gjennomganger og rapportering.
Vi støtter fondets rammeverk for eierstyring og selskapsledelse ved å bistå på styremøter, føre regnskap og legge til rette for kommunikasjon mellom fondets interessenter.
Drevet av
Deltid
84 timer per måned
15.68 € / time
  • Fra 1317 € per måned
  • Ingen ekstra kostnader
Fulltid
168 timer per måned
11.79 € / time
  • Fra 1980 € per måned
  • Ingen ekstra kostnader
Teams
Eksempel på 4 ansatte
Tilpasset prissetting
Send forespørsel
Planlegg gratis konsultasjon
Innen 24 timer vil vår representant kontakte deg for å diskutere dine forretningsbehov og muligheter for partnerskap!