Fondsadministrasjon

Vårt ekspertteam for fondsadministrasjon er dedikert til å støtte fondsforvaltere ved å effektivt håndtere alle mellomkontor- og back-office-funksjoner. Enten det er aksjefond, private equity-fond, hedgefond, venturekapitalfond eller andre investeringsmidler, har vi dekket deg.
Ved å betro oss disse avgjørende oppgavene, kan lederne dine bruke mer tid på det som virkelig betyr noe: å utvide porteføljen og styrke kommunikasjonen med gründere og investorer.
Som din pålitelige fondsadministrasjonspartner forbedrer vi ledelseseffektiviteten og bygger investortillit, og sikrer at fondsdriften din går sømløst.

Priser

Startups og små og mellomstore bedrifter
BASE
Starter på 38 € per time
Team av regnskapsførere
Økonomisk planlegging og rådgivning
Systemoppsett og integrering
AI Tool Integration & Management
Store foretak
pro

Custom Prosjekt
Rådgivning innen bedriftsøkonomi
Digital Transformation
Finansiell prognose
RPA Rådgivning

Finansielle ERP-partnere vi samarbeider med

Strategiske partnerskap med noen av de ledende ERP-systemleverandørene forsterker oss med instrumenter for å sikre den økonomiske og operasjonelle effektiviteten til våre kunder.

Vi bruker den til regnskap, budsjettering, finansiell rapportering og mye mer.

bedriftslogoer id2rSVF805 1 Business Central 1 Billy 1 Intuit quickbooks 1 danlon 1 1 penger dynamikk 366 økonomisk fast full 2 Pleo 1 saft 1 første november 1 Uniconta 1 visma 1 xero 1 zenegy svart 1 1 tripletex 1
bedriftslogoer id2rSVF805 1 Business Central 1 Billy 1 Intuit quickbooks 1 danlon 1 1 penger dynamikk 366 økonomisk fast full 2 Pleo 1 saft 1 første november 1 Uniconta 1 visma 1 xero 1 zenegy svart 1 1 tripletex 1

Lås opp ditt økonomiske potensial med vår ekspertise

 • Personlige økonomiske strategier
 • ERP konsultasjon og integrasjon
 • Analyse og planlegging
 • Kunnskap om virtuell finansdirektør

Kontakt oss i dag for å diskutere hvordan vi kan forbedre din økonomiske drift!

Trinn for å få prosjektet ditt i gang

1. Evaluering av arbeidsmengde

Først evaluerer våre finansansvarlige ditt nåværende regnskapsoppsett og tilbyr en løsning.

2. Tilbudet

Vi signerer en avtale, gjennomgår relevante juridiske retningslinjer og bestemmer startdato.

3. Introduksjon til teamet

Vi introduserer deg for teamet som skal være ansvarlig for prosjektet. Vi presenterer nye løsninger ved behov.

4. Gi tilganger

Vi setter opp tilgang til relevante plattformer for teamet vårt — for eksempel regnskapssystemer, banker, lønnsprogramvare, etc.

5. Prosjektanalyse

Vi analyserer dine økonomiske operasjoner og blir enige om arbeidsinstruksjoner som definerer de nøyaktige oppgavene, prosedyrene og tidsfristene, slik at partnerskapet er fullstendig gjennomsiktig og databeskyttet.

6. Prosjektstart

Økonomiteamet vårt starter en full operasjon på de avtalte oppgavene og gir fortløpende forslag til automatisering og prosesseffektivisering.

Erfaring og kompetanse

Spesialisert regnskap for fondsselskaper

Vi prioriterer presisjon, åpenhet og overholdelse, slik at du kan fokusere på å øke midlene dine og levere verdi til interessenter.

Vår ekspertise omfatter:

 • Utgiftssporing og fordeling
 • Nøyaktig vedlikehold av hovedboken og støtte for sammenbrudd
 • Gjennomgang av fondsavtaler og annen juridisk dokumentasjon. Kapitalinnhentingsadministrasjon (distribuer fondsdokumenter, klargjør bekreftelser og overholdelse av anti-hvitvasking)
 • Nøyaktig og samsvarende administrasjonsgebyr, rådgivningsgebyr, porteføljegebyrberegninger og andre komplekse beregninger
 • Kapitalanrop og distribusjonsberegninger (distribuer meldinger med beregninger på investornivå og spor den nye kapitaltilførslen til fondet eller eiendomsformuen)
 • Utarbeidelse av bærerenteberegning
 • Utarbeidelse av ytelses- og avkastningsberegninger
 • Regulatory Compliance Assurance med proaktiv samsvarsovervåking i samsvar med IFRS og lokale GAAP.
Omfattende tjenester for finansiell rapportering for fondsselskaper

Vi går utover tallene, lager detaljerte rapporter og årsregnskap som er i tråd med bransjestandarder og regulatoriske krav. Vi gir nøye oppmerksomhet til finansiell rapportering, årsregnskap, konsolidert rapportering, investorallokeringer og kontakt med revisjons- og skatteprosesser.

 • Vår ekspertise på finansiell rapportering:
 • Sikre nøyaktige og rettidige regulatoriske registreringer, holde fondet ditt i god status hos relevante myndigheter.
 • Gi nøye utformede regnskaper skreddersydd til den unike strukturen og kravene til fondet ditt. 
 • Lage omfattende rapporter som viser fondets ytelse, porteføljesammensetning og andre kritiske beregninger.
 • Gir deg en dypere forståelse av fondets ytelse med avansert resultatanalyse. Våre rapporter inkluderer detaljerte analyser av avkastning, referanseindekser og andre nøkkelindikatorer.
 • Optimalisering av fondets utgifter og gebyrer med vår detaljerte analyse. Vi gir innsikt i utgiftstrender, gebyrstrukturer og muligheter for kostnadsbesparelser.
Netto aktivaverdi (NAV) beregning

Vår forpliktelse til nøyaktighet og åpenhet sikrer at fondets sanne verdi gjenspeiles, og fremmer investortillit og overholdelse av regelverk.

Hvorfor er NAV viktig?

 • Nøyaktig verdivurdering: Mål verdien av hver aksje eller enhet med presisjon, og gjenspeil fondets eiendeler og forpliktelser nøyaktig.
 • Investortillit: Bygg tillit med omhyggelig beregnet NAV, som gir en klar og nøyaktig oversikt over fondets resultater.
 • Reguleringsoverholdelse: Hold deg i forkant av regelverket i utvikling med NAV-beregninger som følger bransjestandarder, og reduserer risikoer.

Våre NAV-beregningstjenester:

 • Rettidig daglige, månedlige eller kvartalsvise NAV-beregninger: Skreddersydd til fondets spesifikke behov tilbyr vi rettidige NAV-beregninger, og gir deg regelmessige oppdateringer om den økonomiske helsen til fondet ditt.
 • Nøyaktig verdivurdering av aktiva og forpliktelser: Våre avanserte algoritmer og metoder sikrer nøyaktig verdivurdering av aktiva og forpliktelser, og bidrar til en robust NAV-beregning som tåler gransking.
 • Omfattende rapportering for informert beslutningstaking: Motta detaljerte rapporter som bryter ned NAV-beregningsprosessen, og gir innsikt i faktorene som påvirker fondets verdi. Disse rapportene gir deg mulighet til å ta informerte beslutninger om fondsforvaltning og strategi.
Capital Event Management Excellence for Funds

Vår ekspertise innen Capital Event Management sikrer at fondsoperasjonene dine forblir effektive, transparente og i tråd med bransjens beste praksis.

Våre Capital Event Management-tjenester:

 • Effektive kapitalanrop: Vi strømlinjeformer prosessen, sikrer rettidige varslinger, transparent kommunikasjon og presis utførelse av kapitalanrop for å møte fondets skiftende behov.
 • Distribusjoner: Forbedre investorforhold med transparente og nøyaktige distribusjonsprosesser. Vår ekspertise sikrer at distribusjoner blir håndtert omhyggelig, og gir investorer klar innsikt i deres avkastning og fremmer tillit og tillit.
 • Tilpasset rapportering: Motta tilpassede rapporter for kapitalbegivenheter, som tilbyr en omfattende oversikt over fondsaktiviteter. Våre rapporter gir detaljerte oversikter, støttedokumentasjon og innsikt i virkningen av kapitalhendelser på fondets økonomiske helse.
 • Investorkommunikasjon: Skap sterke relasjoner med investorene dine gjennom tydelig og rettidig kommunikasjon. Våre tjenester inkluderer å administrere investorhenvendelser, gi oppdateringer om kapitalhendelser og sikre en jevn kommunikasjonsflyt gjennom hele prosessen.
Advanced Fund Treasury Services for Financial Excellence

Våre spesialiserte treasury-løsninger går utover tradisjonelle tjenester, og gir en omfattende pakke med tilbud for å optimalisere likviditeten, forbedre risikostyringen og styrke fondets finansielle motstandskraft.

 • Likviditetsoptimalisering: Maksimer effektiviteten av fondets likviditet med våre skreddersydde treasury-løsninger. Vi bruker strategiske tilnærminger for å sikre at fondet ditt har den nødvendige kontantstrømmen for operasjonelle behov og investeringsmuligheter.
 • Risikostyringsstrategier: Reduser finansiell risiko med våre proaktive risikostyringsløsninger. Ekspertene våre analyserer markedstrender, valutasvingninger og rentebevegelser for å beskytte fondets eiendeler.
 • Kontantstrømprognoser: Hold deg i forkant av fondets økonomiske behov med våre avanserte verktøy for kontantstrømprognose. Vi gir nøyaktige anslag for å hjelpe til med planlegging og beslutningstaking, for å sikre at fondet ditt er godt forberedt for fremtidige krav.
 • Betalingsbehandling: Opplev strømlinjeformede betalingsprosesser med våre effektive betalingsbehandlingstjenester. Fra utbetalinger til kvitteringer sørger vi for at fondets finansielle transaksjoner er sømløse og sikre. Vi sporer dine betalbare saldoer, inkludert konserninterne fordringer og gjeld.
 • Periodiske bankkontoavstemminger.

Les mer om finansnyheter i bloggen vår

Har du noen spørsmål?

Avtal en rask konsultasjon